Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Autor : Joanna Wiśniewska

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656 z późn. zm.) Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu oraz właściwe miejscowo obwodowe urzędy miar w Poznaniu, Pile, Lesznie, Kaliszu, Gnieźnie i Koninie uruchomiły elektroniczne skrzynki podawcze na Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).  

Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia złożenie wniosku do urzędu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.  

W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej  należy wypełnić formularz dostępny na platformie e-PUAP, w ramach usług świadczonych przez urząd i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu.
Po złożeniu wniosku wygenerowane zostanie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO).

 

 

Adres strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 05.01.2009
Data modyfikacji : 24.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wiśniewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet - Serwis techniczny
do góry