2017 rok - Archiwalne zamówienia publiczne do 30 000 EURO

2017

Autor : Bogusław Gil

Sprawa nr WA.501-9/17

Dostawa wzmacniacza pomiarowego do siłomierzy tensometrycznych

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr 233/2017

Załączniki nr 1, 2 ,3

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy w sprawie nr WA.501-9/17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Sprawa nr WA.501-8/17

Dostawa instalacji pomiarowej do legalizacji i wzorcowania zbiorników pomiarowych wodą

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu nr 222/2017

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Projekt umowy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i zakończeniu postępowania z dnia 23.10.2017 r.

Metadane

Data publikacji : 16.10.2017
Data modyfikacji : 11.05.2018
Obowiązuje od : 16.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Gil
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Borucka
do góry