Wydział Nadzoru i Koordynacji

Wydział Nadzoru i Koordynacji

Autor : Andrzej Wojtkowiak

Naczelnik: Andrzej Wojtkowiak

tel. (61) 8567 246

fax (61) 8552 202

e-mail: nadzor.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Główne zadania Wydziału Nadzoru i Koordynacji

 1. Kontrola komórek organizacyjnych Okręgowego Urzędu realizujących zadania w zakresie metrologii prawnej.
 2. Kontrola działalności punktów legalizacyjnych.
 3. Prowadzenie w imieniu Dyrektora wszystkich spraw wynikających z przepisów ustawy o towarach paczkowanych, a w szczególności:
 • dokonywanie kontroli doraźnych i planowych podmiotów paczkujących oraz producentów butelek miarowych,
 • koordynowanie działań związanych z tymi kontrolami,
 • prowadzenie ewidencji podmiotów paczkujących i producentów butelek miarowych.
 1. Dokonywanie i koordynowanie, na obszarze działania Okręgowego Urzędu, kontroli na podstawie przepisów ustawy Prawo o miarach i ustawy o systemie tachografów cyfrowych:
 • podmiotów upoważnionych do legalizacji przyrządów pomiarowych,
 • przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji lub naprawy oraz sprawdzania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym - tachografów samochodowych,
 • podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji, w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych,
 • użytkowników przyrządów pomiarowych.
 1. Prowadzenie w imieniu Dyrektora wszystkich spraw wynikających z przepisów ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku tj. realizowanie zadań organu nadzoru rynku w zakresie przeprowadzania kontroli podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu albo użytkowania przyrządy pomiarowe oraz przedsiębiorców będących użytkownikami przyrządów pomiarowych, na zasadach określonych w ustawie o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
 2. Prowadzenie rejestru, utworzonych przez Prezesa, punktów legalizacyjnych na terenie Okręgowego Urzędu.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2012
Data modyfikacji : 04.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Wojtkowiak
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
do góry