Referat Administracyjno - Gospodarczy

Referat Administracyjno - Gospodarczy

Autor : Bogusław Gil

Kierownik: Małgorzata Ludwiczak

tel. (61) 8567 269

fax (61) 8552 202

e-mail: wa_n.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

  

Główne zadania Referatu Administracyjno - Gospodarczego

  1. Administrowanie nieruchomościami Okręgowego Urzędu z rozliczaniem kosztów ich eksploatacji.
  2. Zaopatrzenie materiałowe Okręgowego Urzędu Miar.
  3. Prowadzenie magazynu gospodarczego. 
  4. Prowadzenie postępowań o zamówienia publiczne.
  5. Realizacja zadań inwestycyjnych na rzecz Okręgowego Urzędu Miar.
  6. Utrzymanie i zabezpieczenie obiektów Okręgowego Urzędu Miar.
  7. Prowadzenie archiwum zakładowego.
  8. Prowadzenie gospodarki samochodowej i obsługi transportowej Okręgowego Urzędu Miar.
  9. Organizacja i prowadzenie działań w zakresie utrzymania składników majątku ruchomego Urzędu.
  10. Prowadzenie sekretariatu Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2012
Data modyfikacji : 10.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Gil
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Borucka
do góry