Referat Finansowo - Księgowy

Referat Finansowo - Księgowy

Autor : Renata Łukiewicz

Główny Księgowy : Renata Łukiewicz

tel. (61) 8567 241

fax (61) 8552 202

e-mail  wk.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Główne zadania Referatu Finansowo - Księgowego

  1. Przyjmowanie opłat za czynności Okręgowego Urzędu Miar uiszczane gotówką.
  2. Windykacja należności za usługi świadczone przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu.
  3. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu.
  4. Koordynacja planowania budżetu Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz sprawozdawczości z jego wykonania.
  5. Kontrola dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzanie do zapłaty.
  6. Sporządzanie okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych oraz sprawozdań budżetowych.

Metadane

Data publikacji : 09.07.2017
Data modyfikacji : 12.06.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Łukiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Jokiel
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
do góry