Laboratorium Długości i Przepływu

Laboratorium Długości i Przepływu

Kierownik: Włodzimierz Ludwiczak

tel. (61) 8567 255

fax (61) 8552 202

e-mail: dlugosc.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Zakres usług

Laboratorium Długości i Przepływów wykonuje czynności związane z wzorcowaniem następujących przyrządów pomiarowych:

Rodzaj przyrządu pomiarowego Wielkość mierzona Zakres pomiarowy objęty akredytacją PCA Zakres pomiarowy poza -akredytacją PCA

Dziedzina pomiarowa: wielkości geometryczne

płytki wzorcowe (stalowe) długość (0,5 ÷ 100) mm (0,5 ÷ 100) mm
płytki wzorcowe (stalowe) długość - powyżej 100 mm do 500 mm włącznie
płytki wzorcowe (stalowe) długość - (0,2 ÷ 0,5) mm
płytki wzorcowe (z materiałów innych niż stal) długość - (0,2 ÷ 500) mm
przyrządy suwmiarkowe długość
  • suwmiarki o górnej granicy zakresu pomiarowego do 1000 mm;
  • głębokościomierze suwmiarkowe o górnej granicy zakresu pomiarowego do 630 mm;
  • wysokościomierze suwmiarkowe o górnej granicy zakresu pomiarowego do 630 mm;
  • przyrządy suwmiarkowe specjalne w zakresie pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych do 1000 mm; w zakresie pomiarów wysokości i głębokości do 630 mm
  • suwmiarki o górnej granicy zakresu pomiarowego do 1000 mm;
  • głębokościomierze suwmiarkowe o górnej granicy zakresu pomiarowego do 630 mm;
  • wysokościomierze suwmiarkowe o górnej granicy zakresu pomiarowego do 630 mm;
  • przyrządy suwmiarkowe specjalne w zakresie pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych do 1000 mm; w zakresie pomiarów wysokości i głębokości do 630 mm
mikrometry zewnętrzne długość o górnej granicy zakresu pomiarowego do 200 mm o górnej granicy zakresu pomiarowego do 200 mm
mikrometry zewnętrzne długość - powyżej 200 mm do 500 mm
mikrometry wewnętrzne długość - o górnej granicy zakresu pomiarowego do 300 mm
głowice mikrometryczne wzorcowane płytkami wzorcowymi długość - o górnej granicy zakresu pomiarowego do 50 mm
głębokościomierze mikrometryczne długość - o górnej granicy zakresu pomiarowego do 300 mm
średnicówki czujnikowe dwustykowe długość - (0 ÷ 1000) mm
czujniki zegarowe z działką 0,01 mm wzorcowane głowicą mikrometryczną długość - (0 ÷ 50) mm
czujniki elektroniczne wzorcowane głowicą mikrometryczną długość - (0 ÷ 50) mm
czujniki elektroniczne wzorcowane płytkami wzorcowymi długość - do 15 pkt pomiarowych lub do 30 pkt pomiarowych
grubościomierze wzorcowane płytkami wzorcowymi grubość - do 15 pkt pomiarowych lub do 30 pkt pomiarowych
przymiary sztywne, półsztywne, składane długość - o górnej granicy zakresu pomiarowego do 2 m
przymiary wstęgowe długość - o górnej granicy zakresu pomiarowego do 3 m
przymiary rozsuwane długość - o górnej granicy zakresu pomiarowego do 6 m
wysokościomierze do pomiaru tocznego opon samochodowych długość - o górnej granicy zakresu pomiarowego do 1000 mm
wysokościomierze teleskopowe długość - o górnej granicy zakresu pomiarowego do 6 m
szczelinomierze listkowe długość - (0,04 ÷ 2) mm
dalmierze laserowe długość - wzorcowanie do 20 m włącznie
liczniki do pomiaru długości (z kołami) długość - do uzgodnienia
drogomierze (liczniki długości drogi z kołami i uchwytem) długość - do uzgodnienia
sita   - do kruszyw, rzepaku, do klasyfikacji jęczmienia browarnego
wzorce schodkowe długość - o maksymalnej wysokości schodka 20 mm
bazy drogowe do sprawdzania tachografów samochodowych długość - 20 m lub dłuższe (do uzgodnienia)
kątowniki 90° (powierzchniowe, krawędziowe) kąt - o długości dłuższego ramienia do 300 mm
kątomierze uniwersalne, optyczne, budowlane, elektroniczne kąt - (0 ÷ 360) ° bez wyposażenia dodatkowego/ z wyposażeniem dodatkowym
poziomice budowlane z ampułką pomiarową/elektroniczne kąt - o długości nieprzekraczającej 100 cm
poziomice liniałowe kąt - o działce elementarnej nie mniejszej niż 0,02 mm/1 m
płaskie płytki interferencyjne o średnicy do 80 mm geometria powierzchni - jednostronne, dwustronne
płaskorównoległe płytki interferencyjne geometria powierzchni - o średnicy do 80 mm
płaskorównoległe płytki interferencyjne do sprawdzania mikrometrów geometria powierzchni - do sprawdzenia mikrometrów: (0 ÷ 25) mm, (25 ÷ 50) mm, (50 ÷ 75) mm - komplet zawierający 4 płytki
liniały krawędziowe długość - o długości do 100 mm
czujniki przemieszczenia w maszynach wytrzymałościowych przemieszczenie - do 150 mm
nietypowe przyrzady pomiarowe z zakresu pomiaru długości i kąta (po uprzednim uzgodnieniu) długość
kąt
- do uzgodnienia

Dziedzina pomiarowa: przyspieszenie, prędkość i odległość

tachometry (impulsowe, odśrodkowe, elektryczne, magnetyczne, chronometryczne) liczba obrotów - do 12500 obr/min (metoda dotykowa)
do 100000 obr/min (metoda optyczna)
liczniki obrotów mechaniczne liczba obrotów - do uzgodnienia
przyrządy kontrolne STP - 1  prędkość obrotowa - do uzgodnienia
przyrządy kontrolne MP - 3000 prędkość obrotowa - do uzgodnienia
prędkościomierze kolejowe chronometryczne prędkość liniowa - o górnych granicach pomiarowych: 90 km/h, 120 km/h, 150 km/h lub inne (do uzgodnienia)

Dziedzina pomiarowa: przepływ (gazy)

rotametry przepływ (gazy) (1 ÷ 15000) dm3/h (1 ÷ 15000) dm3/h
gazomierze laboratoryjne wodne (pojemność komory: 2L, 5L, 10L) przepływ - (50 ÷ 3000) dm3/h

 

Metadane

Data publikacji : 05.11.2018
Data modyfikacji : 23.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Borucka
do góry