Laboratorium Elektryczności i Fotometrii

Laboratorium Elektryczności i Fotometrii

Kierownik: Ryszard Danielewski

tel. (61) 8567 286

fax (61) 8552 202

e-mail: elektrycznosc.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Zakres usług


Laboratorium Elektryczności i Fotometrii wykonuje czynności związane z legalizacją, wzorcowaniem i ekspertyzami (w wybranych przypadkach) następujących przyrządów pomiarowych:

Rodzaj przyrządu pomiarowego Wielkość mierzona Zakres pomiarowy objęty akredytacją PCA Zakres  pomiarowy poza akredytacją PCA

Dziedzina pomiarowa: czas i częstotliwość

sekundomierze (stopery) mechaniczne (w tym minutniki i dawkowniki czasu) czas 60 min 60 min
sekundomierze (stopery) elektroniczne (w tym minutniki i dawkowniki czasu) czas 24 h 24 h
sekundomierze elektroniczne sterowane elektrycznie (w tym minutniki i dawkowniki czasu) czas (0,001 ÷ 10000) s (0,001 ÷ 10000) s

Dziedzina pomiarowa: wielkości elektryczne

Kalibratory i mierniki,
w tym m. in.: multimetry,
mierniki parametrów sieci energetycznych, mierniki zniekształceń nieliniowych, mierniki napięcia, mierniki natężenia prądu, mierniki rezystancji, rezystory, mierniki cęgowe itp.:
UDC 0,02 mV ÷ 4000 V 0,02 mV ÷ 4000 V
  IDC 10 µA ÷ 20 A 10 µA ÷ 600 A
  UAC
 
0,02 mV ÷ 1000 V dla częstotliwości od 20 Hz do 50 kHz 0,02 mV ÷ 6000 V dla częstotliwości od 20 Hz do 100 kHz
  IAC 10 µA ÷ 150 A dla częstotliwości od 20 Hz do 5 kHz 10 µA ÷ 1000 A dla częstotliwości od 20 Hz do 5 kHz
  R 0,1 mΩ ÷ 111 GΩ 0,1 mΩ ÷ 111 GΩ
  THD  UAC i IAC - do uzgodnienia UAC i IAC - do uzgodnienia
  L   (1 x 10 -4 ÷ 1) H
  C   (1 x 10 -4  ÷ 11) µF
  SAC 
(1- i 3- fazowa)
  Umax = 750 V
Imax = 50 A
  PAC   Umax = 750 V
Imax = 50 A
  QAC   Umax = 750 V
Imax = 50 A
  EAC   Umax = 750 V
Imax = 50 A
wyzn. błędów liczników energii elektr.
  PDC   Umax = 4000 V
Imax = 20 A
  EDC   Umax = 4000 V
Inom = max 5000 A
(symulacja sygnału z bocznika/transduktora)
  Φ
(kąt przesun. fazowego),
cos Φ
(współczynnik mocy)
 
  0 ÷ 360 °, 
1C...O...1L

Dziedzina pomiarowa: wielkości optyczne

spektrofotometry pryzmatyczne,
siatkowe, filtrowe
gęstość optyczna widmowego
współczynnika przepuszczania 
(absorbancja)
0,0000 ÷ 1,6500

w zakresie widmowym: (400 ÷ 880) nm oraz dla długości fal: (235; 257; 313; 350) nm
0,0000 ÷ 1,6500

w zakresie widmowym: (400 ÷ 880) nm oraz dla długości fal: (235; 257; 313; 350) nm
  widmowy współczynnik przepuszczania (transmitancja)

(2,20 ÷ 80,00) %

w zakresie widmowym: (400 ÷ 880) nm oraz dla długości fal: (235; 257; 313; 350) nm

(2,20 ÷ 80,00) %

w zakresie widmowym: (400 ÷ 880) nm oraz dla długości fal: (235; 257; 313; 350) nm

  długość fali (270 ÷ 900) nm dla wartości ekstremów widma (wartość poszczególnych ekstremów po uzgodnieniu) (270 ÷ 900) nm dla wartości ekstremów widma (wartość poszczególnych ekstremów po uzgodnieniu)
luksomierze natężenie oświetlenia (10 ÷ 10000) lx (10 ÷ 10000) lx
kalibratory fotometryczne natężenie oświetlenia (85 ÷ 115) lx temperatura barwowa

Dziedzina pomiarowa: wielkości chemiczne

pehametry pH (0,000 ÷ 14,000) pH (0,000 ÷ 14,000) pH
  napięcie stałe (-1400,0 ÷ 1400,0) mV (-1400,0 ÷ 1400,0) mV
konduktometry przewodność elektryczna właściwa (0,100 ÷ 1,999) μS/cm
(2,00 ÷ 19,99) μS/cm
(20,0 ÷ 199,99) μS/cm
(200,0 ÷ 1999,9) μS/cm
(2,00 ÷ 19,99) mS/cm
(20,0 ÷ 199,9) mS/cm
(0,100 ÷ 1,999) μS/cm
(2,00 ÷ 19,99) μS/cm
(20,0 ÷ 199,99) μS/cm
(200,0 ÷ 1999,9) μS/cm
(2,00 ÷ 19,99) mS/cm
(20,0 ÷ 199,9) mS/cm

 

Metadane

Data publikacji : 05.11.2018
Data modyfikacji : 28.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
do góry