Wydział Zamiejscowy w Lesznie

Wydział Zamiejscowy w Lesznie

Autor : Jarosław Jąder

Naczelnik: Jarosław Jąder

Adres siedziby:

ul. Dekana 4

64-100 Leszno

 

tel. (65) 5268 563

fax (61) 8552 202 

e-mail: oum.poznan.leszno@poczta.gum.gov.pl

 

Obszar działania Wydziału Zamiejscowego w Lesznie -

powiaty: gostyński, kościański, krotoszyński, leszczyńki, rawicki, śremski, wolsztyński

 

Zakres działania wydziału w Lesznie:

 • legalizacja przyrządów pomiarowych zgodnie z zakresem rzeczowym działania urzędu, bez względu na miejsce użytkowania zgłoszonego przyrządu
 • wzorcowanie, ekspertyzy i sprawdzanie przyrządów pomiarowych
 • udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu
 • nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o towarach paczkowanych oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją publiczną.

Przyrządy pomiarowe legalizowane w Wydziale Zamiejscowym w Lesznie:

 • do pomiaru masy (wagi automatyczne (dla pojedynczych ładunków, odważające, porcjujące, przenośnikowe); wagi nieautomatyczne; odważniki klasy dokładności F2, M1, M2);
 • do pomiaru objętości i przepływu płynów (instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda; drogowe cysterny pomiarowe; zbiorniki pomiarowe do cieczy z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionej na stałe na stacjach paliw płynnych stosowanych do celów magazynowania cieczy);
 • do pomiaru parametrów ruchu (taksometry elektroniczne);

Przyrządy pomiarowe wzorcowane w Wydziale Zamiejscowym w Lesznie:

 • do pomiaru masy: wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2; wagi nieautomatyczne mechaniczne; wagi nieautomatyczne mechaniczne uchylne i sprężynowe oraz prosto dźwigniowe; wagi nieautomatyczne elektroniczne;
 • do pomiaru wielkości geometrycznych: przymiary sztywne, półsztywne i składane; przymiary wstęgowe; przymiary rozsuwane; mierniki do pomiaru wysokości napełniania zbiorników.
 • do pomiaru ciśnienia, objętości i przepływu płynów: liczniki objętości do cieczy innych niż woda (elektromechaniczne), czujniki objętości gazu; odmierzacze biopaliw/Ad Blue, schładzalniki do mleka; kolby I rzędu do cieczy;  kolby II rzędu do cieczy; liczniki kontrolne; instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan – butan; instalacje pomiarowe do paliw ciekłych; zbiorniki pomiarowe do cieczy;

Ocena zgodności (JN 1441):

 • w zakresie dyrektywy 2014/32/UE instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda;

  Usługi:


 

Metadane

Data publikacji : 30.10.2012
Data modyfikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Jąder
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
do góry