Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Ocena zgodności -

Ocena zgodności

Ocena zgodności

Autor : Sława Pszeniczka-Raatz

Notyfikowana Jednostka Nr 1441

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

ul. Krakowska 19

61-893 Poznań

tel. (61) 8567 240 fax (61) 8552 202

NIP 778-10-82-828

REGON 000332630

e-mail: rok.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Kierownik Notyfikowanej Jednostki Nr 1441

Krzysztof Skrzypczak

tel. (61) 8567 279 fax (61) 8552 202

e-mail: dyrektor.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Sława Pszeniczka-Raatz

tel. (61) 8567 284 fax (61) 8552 202

e-mail: quality.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

 

Polityka bezstronności, niezależności i poufności JN 1441

Polityka Jakości JN 1441

 

 

Jednostka Notyfikowana Nr 1441 dokonuje oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi:

  1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz.U. UE L96 z 29.3.2014) zwanej NAWI, wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802).
  •  wag nieautomatycznych: ​(ze wskazaniem cyfrowym, pomostowych, zbiornikowych, samochodowych hybrydowych, samochodowych elektronicznych).       
  1. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014) zwanej MID, wdrożonej rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 815).
  • wag automatycznych: (odważających, porcjujących, dla pojedynczych ładunków klasy X (...), dla pojedynczych ładunków klasy Y (...), przenośnikowych, wagonowych).
  • instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda: (instalacji pomiarowych w rurociagach, instalacji pomiarowych zamontowanych na cysternach samochodowych, instalacji pomiarowych do napełniania (opróżniania) statków, cystern kolejowych i samochodowych, instalacji pomiarowych do mleka, instalacji pomiarowych do tankowania samolotów, instalacji pomiarowych do gazu ciekłego propan - butan, instalacji pomiarowych do cieczy, których temperatura jest wyższa niż 50 oC, instalacji pomiarowych do Ad-Blue, odmierzaczy paliw ciekłych (z wyjątkiem gazów ciekłych), odmierzaczy biopaliw ciekłych, odmierzaczy gazu ciekłego propan - butan).    

 

Grupy
wyrobów

Procedury oceny zgodności
(moduły)

Kierownicy Techniczni
Wagi nieautomatyczne

Weryfikacja wyrobu

moduł F

moduł F1

Kierownik Techniczny: 

Mikołaj Królikiewicz 

 

Wagi automatyczne

Weryfikacja wyrobu

moduł F

moduł F1

Kierownik Techniczny: 

Mikołaj Królikiewicz 

 

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego
pomiaru ilości cieczy innych niż woda

Weryfikacja wyrobu

moduł F

 

Kierownik Techniczny:

Jarosław Jąder

 

Metadane

Data publikacji : 22.07.2016
Data modyfikacji : 03.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sława Pszeniczka-Raatz
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
do góry