Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu Towary paczkowane -

Towary paczkowane

Towary paczkowane

Autor : Joanna Wiśniewska

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o Towarach Paczkowanych

Organy administracji miar sprawują nadzór w zakresie:

  • paczkowania produktów, w szczególności systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego,
  • produkcji butelek miarowych, w szczególności stosowanego przez producenta butelek miarowych systemu kontroli wewnętrznej tych butelek.

Paczkujący, zlecający paczkowanie lub paczkujący na zlecenie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia paczkowania produktów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na miejsce paczkowania.

 

Sprowadzający lub importer, w tym zlecający paczkowanie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia towarów paczkowanych po raz pierwszydo obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na miejsce składowania towaru paczkowanego.

 

Producent butelek miarowych, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia produkcji, jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania producenta.

 

Importer butelek miarowych, co najmniej 14 dni przed dniem wprowadzenia butelek miarowych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej,jest obowiązany zgłosić ten fakt dyrektorowi okręgowego urzędu miar właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania importera.

 

Zgłoszenia można dokonać korzystając z formularzy dostępnych na stronie Głównego Urzedu Miar w Warszawie. 

Wiecej informacji w zakładce: Towary Paczkowane na stronie Głównego Urzedu Miar

 

Wyniki kontroli dostępne są na stronie BIP Głównego Urzędu Miar w Warszawie.

Osoby do kontaktów w sprawach towarów paczkowanych:

Anna Rapp

ul. Krakowska 19

61-893 Poznań

tel. (61) 8567 247

email: towpacz.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 31.07.2017
Data modyfikacji : 26.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wiśniewska
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Borucka
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Jokiel
do góry